ماده ۵ – صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

ماده ۲۸ – رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.

فهرست
با ما در تماس باشید