داوری الکترونیکی

تشکیل مراکز  داوری تخصصی یکی از مهم‌ترین راهکارهای تأمین امنیت قضائی، تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص و ایجاد نظم حقوقی است. در حوزه بازرگانی بین المللی نیز داوری امروزه مهم‌ترین و رایج‌ترین شیوه حل اختلافات بازرگانی بین المللی به شمار می‌رود. در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده، به گونه ای که به عنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده، عرضه می نمایند و نظر داور ملاک عمل قرار گرفته و محترم شمرده می شود. در قوانین ایران نیز در قانون داوری تجاری بین المللی و مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به موضوع داوری پرداخته شده است .
در خصوص داور باید گفت گاهی داور، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می نمایند و گاهی به صورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را به عنوان داور تعیین می نمایند. نکته قابل ذکر در خصوص زمان انتخاب داور اینست که انتخاب داور در هر مرحله ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است. محاسن ارجاع امر به داوری، انتخاب شیوه ای برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی به صورت کم هزینه تر از طرح دعوی در محاکم ذیصلاح قضایی است ضمن اینکه رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نبوده و از طرفی از اطاله دادرسی جلوگیری می گردد.
در همین راستا، مؤسسه داوری و حقوقی دادوران پارسیان دادار ضمن اخذ مجوز از کانون وکلای دادگستری، نسبت به راه اندازی بخش داوری زیر نظر داوران متخصص و معتمد با رویکرد بهره مندی از فناوری نوین الکترونیک در فضای مجازی اقدام و به منظور تسهیل مدیریت فرایند گفتگو و حل و فصل اختلافات و ارائه خدمات داوری به اشخاص، آیین نامه و مقررات داوری را نیز تدوین و اجرایی نموده است .

شما می‌توانید در زمان عقد قرارداد با اشخاص با ذکر شرط داوری در قرارداد خواستار حل و فصل اختلاف از طریق موسسه داوری باشید:

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و همچنین کلیه متفرعات آن به « موسسه داوری و حقوقی دادوران پارسیان دادار » ارجاع می شود که بر طبق قواعد و آیین داوری آن موسسه با رأی یک یا سه داور (برحسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب موسسه داوری) بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود.شرط داوری موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی است و حتی در صورت بطلان، فسخ، انفساخ و دیگر أسباب انحلال قرارداد اصلی معتبر و لازم الاجراء می باشد.

همچنین می‌توانید در حین رسیدگی قضایی به پرونده در محاکم حقوقی، از دادگاه تقاضای ارجاع امر به داوری نمایید. دادگاه نیز با تنظیم صورتجلسه‌ای، حل اختلاف را به داور منتخب (موسسه) ارجاع خواهد داد.

در زمان تأسیس یا تغییرات شرکت یا هر نوع شخصیت حقوقی نیز می توانید با ذکر عبارات زیر در متن اساسنامه ، خواستار حل و فصل اختلافات از طریق موسسه داوری باشید :
« کلیه اختلافات و دعاوی شرکت/مؤسسه، شرکاء، هیأت‌مدیره، مدیرعامل، بازرسان و مدیر تصفیه که ناشی از این اساسنامه یا مرتبط با آن باشد از جمله انحلال شرکت، بطلان شرکت و عملیات یا تصمیمات ارکان آن و همچنین کلیه متفرعات آن، به «موسسه داوری و حقوقی دادوران پارسیان دادار» ارجاع می‌ شود که بر طبق قواعد و آیین داوری آن موسسه با رأی یک یا سه داور (برحسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب موسسه داوری) به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود.
شرط داوری مستقل از اساسنامه است و حتی در صورت بطلان، انحلال یا ورشکستگی شرکت، معتبر و لازم‌الاجراء می باشد.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید
۰۲۱۲۲۵۴۴۰۷۳
۰۲۱۲۲۵۶۵۵۱۴

باز کردن چت
با ما در تماس باشید